تقدیر و تشکر شهروندی که دو موتورسیکلت سرقتی اش توسط پلیس آگاهی پایتخت کشف شد

تقدیر و تشکر شهروندی که دو موتورسیکلت سرقتی اش توسط پلیس آگاهی پایتخت کشف شد و از سردار گودرزی ریاست پلیس آگاهی تهران بزرگ قدردانی کرد.
ادامه مطلب

دستگیری 57 سارق حرفه ای خودرو در پایتخت توسط ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ

دستگیری 57 سارق و مالخر حرفه ای خودرو در پایتخت توسط ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ در قالب طرح با حضور سارقین و سردار علی ولیپور گودرزی.
ادامه مطلب

فرد شرور سارق زورگیر اراذل اوباش که مردم را با زنجیر در اتوبوس کتک زد دستگیر شد

فرد شرور سارق زورگیر اراذل اوباش که مردم را با زنجیر در اتوبوس کتک زد توسط ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر و با شاکی روبرو شد.
ادامه مطلب

افراد مجرم در صحنه جرم در صورت مقاومت پاسخشان شلیک گلوله پلیس خواهد بود

افراد مجرم در صحنه جرم در صورت مقاومت پاسخشان شلیک گلوله پلیس خواهد بود سردار گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ به مجرمین هشدار جدی داد.
ادامه مطلب

بازسازی صحنه زورگیری سرقت موبایل توسط سارقان زورگیر خشن در پل صدر تهران

بازسازی صحنه زورگیری سرقت موبایل توسط سارقان زورگیر خشن در پل صدر تهران توسط پلیس آگاهی پایتخت با حضور سردار محمدیان و سردار گودرزی.
ادامه مطلب