بازداشت سارقان موبایل با بیش از 1000 عدد گوشی سرقتی به ارزش 42 میلیارد

بازداشت باند بزرگ سرقت موبایل با بیش از 1000 عدد گوشی سرقتی به ارزش 42 میلیارد در طرح دستگیری مجرمان سارق و مالخر پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران.
ادامه مطلب

باند کلاهبرداران جعل پاسپورت و مدارک اخذ ویزا توسط پلیس آگاهی پایتخت دستگیر شدند

باند کلاهبرداران جعل پاسپورت و مدارک اخذ ویزا توسط پایگاه سوم پلیس آگاهی پایتخت دستگیر و سرهنگ گودرز داوری از عملیات پلیسی دستگیری خبر داد.
ادامه مطلب

سرهنگ کارآگاه گودرز داوری از دستگیری سارقان تلفن همراه توسط پلیس آگاهی خبر داد

سرهنگ کارآگاه گودرز داوری رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری باند سارقان تلفن همراه خبر داد که با زورگیری سرقت گوشی می کردند.
ادامه مطلب