اخبار فوریت های پلیسی 110 شامل چه مواردی می باشد؟توضیحات سرهنگ حسین اردلانی

اخبار فوریت های پلیسی 110 شامل مواردی است که جان شهروند در خطر می باشد مانند اقدام به قتل آدم ربایی سرقت مسلحانه عملیات های تروریستی.
ادامه مطلب

ارسال کد رهگیری توسط مرکز فوریت های پلیسی 110 تهران بزرگ برای پیگیری گزارش

سرهنگ حسین اردلانی رئیس مرکز فوریت های پلیسی 110 تهران بزرگ فرماندهی انتظامی تهران بزرگ خبر از ارسال کد رهگیری از طریق پیامک مرکز پلیس 110 داد
ادامه مطلب