ترخیص خودروهای توقیفی برابر دستور قوه قضاییه بایستی ظرف سه ماه صورت گیرد

ترخیص خودروهای توقیفی برابر دستور قوه قضاییه بایستی ظرف سه ماه صورت گیرد سرهنگ احسان مومنی از اطلاعیه پلیس راهور تهران بزرگ خبر داد.
ادامه مطلب

سرهنگ احسان مومنی از رخداد روزانه 1700 تصادف در تهران خبر داد

سرهنگ احسان مومنی معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گفت روزانه ۱۷۰۰ تصادف در شهر تهران روی می دهد.
ادامه مطلب

سرهنگ احسان مومنی از اعمال قانون موتور و خودرو های پلاک مخدوش خبر داد

سرهنگ احسان مومنی معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ راهنمایی و رانندگی از اعمال قانون موتور و خودرو های پلاک مخدوش خبر داد.
ادامه مطلب