105 سارق و مالخر حرفه ای در پایتخت توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شدند

105 سارق و مالخر حرفه ای در پایتخت توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر و 360 گوشی همراه مسروقه کشف و سردار گودرزی از نمایشگاه کشفیات بازدید کرد.
ادامه مطلب

عاملان قتل پدر که پسر و دوست پسر مقتول بودند توسط پلیس آگاهی پایتخت دستگیر شدند

عاملان قتل پدر که پسر و دوست پسر مقتول بودند توسط پلیس آگاهی پایتخت دستگیر شدند سردار گودرزی از ارتکاب جنایتی هولناک در غرب تهران خبر داد.
ادامه مطلب

صحنه سازی خودکشی با هوشیاری کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ فاش شد

صحنه سازی خودکشی با هوشیاری کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ فاش شد سردار علی ولی پور گودرزی خبر از دستگیری پدر قاتل پسر کش داد.
ادامه مطلب

شاگرد قهوه خانه با اتهام اغفال دختر جوان با شگرد ازدواج و مهاجرت دستگیر شد

شاگرد قهوه خانه با اتهام اغفال دختر جوان با شگرد ازدواج و مهاجرت و فراری دادن دختر از خانه توسط ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شد.
ادامه مطلب

تقدیر و تشکر شهروندی که دو موتورسیکلت سرقتی اش توسط پلیس آگاهی پایتخت کشف شد

تقدیر و تشکر شهروندی که دو موتورسیکلت سرقتی اش توسط پلیس آگاهی پایتخت کشف شد و از سردار گودرزی ریاست پلیس آگاهی تهران بزرگ قدردانی کرد.
ادامه مطلب