مراسم تودیع و معارفه سردار حمیدی و سرهنگ موسوی پور رئیس پلیس راهور برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه سردار محمدحسین حمیدی و سرهنگ سید ابوالفضل موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ستاد پلیس راهنمایی و رانندگی برگزار شد.
ادامه مطلب

بدرقه فرزندان شهید حسین اسماعیلی شهید حادثه ریزش آوار ساختمانی منطقه خلازیر تهران

بدرقه فرزندان شهید حسین اسماعیلی شهید حادثه ریزش آوار ساختمانی منطقه خلازیر تهران با حضور سردار عباسعلی محمدیان و محمد قاسم طرهانی در شهرری.
ادامه مطلب

دبیرستان دخترانه شاهد میثاق میزبان فرمانده انتظامی تهران بزرگ و هیئت همراه در مهرماه

دبیرستان دخترانه شاهد میثاق میزبان فرمانده انتظامی تهران بزرگ سردار سرتیپ پاسدار عباسعلی محمدیان و هیئت همراه آغاز سال تحصیلی 1402 مهرماه.
ادامه مطلب

صحبت های سردار عباسعلی محمدیان رییس پلیس پایتخت در دبیرستان دخترانه شاهد میثاق

صحبت های سردار عباسعلی محمدیان رییس پلیس پایتخت در دبیرستان دخترانه شاهد میثاق با دانش آموزان در منطقه 8 تهران بزرگ مهرماه 1402.
ادامه مطلب

آغاز سال تحصیلی 1402 با حضور سردار عباسعلی محمدیان در جمع دانش آموزان

آغاز سال تحصیلی 1402 با حضور سردار عباسعلی محمدیان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در جمع دانش آموزان دبیرستان دخترانه شاهد میثاق منطقه 8 پایتخت.
ادامه مطلب