اقتدار پلیس از زبان سردار احمدرضا رادان فرمانده فراجا

اقتدار پلیس از زبان سردار احمدرضا رادان فرمانده فراجا در مراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس پایتخت در ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ فاتب.
ادامه مطلب

انتصاب سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ

انتصاب سردار عباسعلی محمدیان به عنوان فرمانده انتظامی تهران بزرگ با حکم سردار احمدرضا رادان فرمانده کل فراجا در مراسم تودیع و معارفه.
ادامه مطلب