پولشویی و فرار مالیاتی به ارزش 4 هزار میلیارد تومان در رصد پلیس امنیت اقتصادی فراجا

پولشویی و فرار مالیاتی به ارزش 4 هزار میلیارد تومان در رصد پلیس امنیت اقتصادی فراجا سردار احمدرضا رادان از سو استفاده مدارک هویتی افراد گفت.
ادامه مطلب

اکتساب رتبه برتر پلیس تهران بزرگ در برگزاری جلسه های ارتباط مستقیم مردمی

اکتساب رتبه برتر پلیس تهران بزرگ در برگزاری جلسه های ارتباط مستقیم مردمی در سال 1402 سرتیپ احمدرضا رادان از سردار محمدیان تقدیر و تشکر کرد.
ادامه مطلب

پیام تبریک فرمانده کل انتظامی کشور سردار رادان به رئیس جمهور منتخب دکتر پزشکیان

پیام تبریک فرمانده کل انتظامی کشور سردار رادان به رئیس جمهور منتخب دکتر پزشکیان و تاکید بر عدالت مبارزه با فساد حل مشکلات اقتصادی.
ادامه مطلب

باندهای فساد و فحشا کینگ لول آپ دنس سایه رافائل چتربیت اسکورت سرویس منهدم شدند

باندهای فساد و فحشا کینگ لول آپ دنس سایه رافائل چتربیت اسکورت سرویس توسط پلیس امنیت عمومی فراجا شناسایی منهدم و اعضا آن دستگیر شدند.
ادامه مطلب

ضربه سنگین پلیس امنیت عمومی فراجا به باندهای بزرگ فساد و فحشا

ضربه سنگین پلیس امنیت عمومی فراجا به باندهای بزرگ فساد و فحشا و شناسایی و دستگیری،کشف و متلاشی کردن چندین شبکه چند ملتی فساد و فحشا.
ادامه مطلب