مفسدان اقتصادی و مجرمان اجازه جولان نخواهند داشت

مفسدان اقتصادی و مجرمان اجازه جولان نخواهند داشت هشدار سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی کل انتظامی ایران فراجا به مفسدان.
ادامه مطلب

تقویت پلیس های اقتصادی در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی

سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا بر تقویت پلیس های اقتصادی استان ها تاکید و دستور کار پلیس امنیت اقتصادی فراجا عنوان کرد.
ادامه مطلب

اقتدار پلیس از زبان سردار احمدرضا رادان فرمانده فراجا

اقتدار پلیس از زبان سردار احمدرضا رادان فرمانده فراجا در مراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس پایتخت در ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ فاتب.
ادامه مطلب

انتصاب سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ

انتصاب سردار عباسعلی محمدیان به عنوان فرمانده انتظامی تهران بزرگ با حکم سردار احمدرضا رادان فرمانده کل فراجا در مراسم تودیع و معارفه.
ادامه مطلب

مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی تهران بزرگ

مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی تهران بزرگ سرتیپ حسین رحیمی سردار عباسعلی محمدیان سردار احمدرضا رادان ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ.
ادامه مطلب