فوریت‌ های پلیسی ۱۹۷ پاسخگویی حضوری شکایات تهرانی ها

فوریت‌ های پلیسی 197 پاسخگویی حضوری شکایات تهرانی ها بازرسی فاتب فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تیم های فوریت پلیسی 197 سردار عباسعلی محمدیان.
ادامه مطلب

اقتدار پلیس از زبان سردار احمدرضا رادان فرمانده فراجا

اقتدار پلیس از زبان سردار احمدرضا رادان فرمانده فراجا در مراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس پایتخت در ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ فاتب.
ادامه مطلب

انتصاب سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ

انتصاب سردار عباسعلی محمدیان به عنوان فرمانده انتظامی تهران بزرگ با حکم سردار احمدرضا رادان فرمانده کل فراجا در مراسم تودیع و معارفه.
ادامه مطلب

مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی تهران بزرگ

مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی تهران بزرگ سرتیپ حسین رحیمی سردار عباسعلی محمدیان سردار احمدرضا رادان ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ.
ادامه مطلب