بازداشت باند سارقان که از اتباع زورگیری می کردند توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ

بازداشت باند سارقان که از اتباع تحت عنوان و در پوشش مسافرکش زورگیری می کردند توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ طرح دستگیری سارقین مالخران پایتخت.
ادامه مطلب

اعتراف مامور قلابی به سرقت و اخاذی از شهروندان در پوشش مامور پلیس

اعتراف مامور قلابی به سرقت و اخاذی از شهروندان در پوشش مامور پلیس و دستگیری توسط ماموران کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان ری.
ادامه مطلب

دستگیری سارقان زورگیر با چاقو توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ

دستگیری سارقان زورگیر با چاقو توسط پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در طرح تشدید برخورد با سارقین و مالخران سرهنگ علی ولیپور گودرزی.
ادامه مطلب

طرح رعد پلیس شهرری دستگیری زورگیران موبایل قاپ

طرح رعد پلیس شهرری دستگیری زورگیران موبایل قاپ سارق حرفه ای فرماندهی انتظامی شهرستان ری سرهنگ دوستعلی جلیلیان هجدهمین مرحله طرح رعد پلیس ری.
ادامه مطلب