عدم آزادی مجرمان سارق از ابتدای سال 1402 و مرخصی ندادن به زورگیران

عدم آزادی مجرمان سارق از ابتدای سال 1402 و مرخصی ندادن به زورگیران سردار گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران گفت به هیچ سارقی مرخصی داده نشده.
ادامه مطلب

61 سارق زورگیر و 10 مالخر توسط پلیس آگاهی دستگیر و 500 گوشی سرقتی کشف شد

61 سارق زورگیر و 10 مالخر توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر و 500 گوشی سرقتی کشف شد سردار علی ولی پور گودرزی از بازداشت موقت سارقین خبر داد.
ادامه مطلب

انهدام باند ۷ نفره سارقان زورگير توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ سردار کارآگاه گودرزی

انهدام باند ۷ نفره سارقان زورگير توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ و کشف اموال سردار کارآگاه علی ولی پور گودرزی رئیس پلیس آگاهی پایتخت.
ادامه مطلب

بازداشت باند سارقان که از اتباع زورگیری می کردند توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ

بازداشت باند سارقان که از اتباع تحت عنوان و در پوشش مسافرکش زورگیری می کردند توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ طرح دستگیری سارقین مالخران پایتخت.
ادامه مطلب

اعتراف مامور قلابی به سرقت و اخاذی از شهروندان در پوشش مامور پلیس

اعتراف مامور قلابی به سرقت و اخاذی از شهروندان در پوشش مامور پلیس و دستگیری توسط ماموران کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان ری.
ادامه مطلب