رزمایش نوروزی پلیس با اقتدار برای سال 1403 توسط پلیس پایتخت در آزادی برگزار شد

رزمایش نوروزی پلیس با اقتدار برای سال 1403 توسط پلیس پایتخت در میدان آزادی با حضور سردار سرتیپ احمدرضا رادان و عباسعلی محمدیان برگزار شد.
ادامه مطلب