دستگیری 220 نفر سارق و مالخر در پایتخت توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ

دستگیری 220 نفر سارق و مالخر در پایتخت توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ با حضور سردار عباسعلی محمدیان و سردار علی ولی پور گودرزی در ستاد پلیس آگاهی خیابان وحدت اسلامی.
ادامه مطلب

طرح پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان ری با حضور سرهنگ طرهانی

طرح پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان ری با حضور سرهنگ طرهانی رئیس پلیس شهرری دستگیری و برخورد با سارقین و مالخران حوزه انتظامی شهر ری.
ادامه مطلب

توضیحات سردار محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ در خصوص گاوصندوق منازل

توضیحات سردار محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ در خصوص نگه داری اسناد دلار ارز طلا سکه در گاوصندوق منازل و سهولت کار سارقان برای سرقت.
ادامه مطلب

انهدام 8 باند حرفه ای سرقت منزل دستگیری 24 سارق توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ

انهدام 8 باند حرفه ای سرقت دستگیری 24 مرد جوان و سارق منزل با ارزش 50 میلیارد تومان توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ سردار علی ولی پور گودرزی.
ادامه مطلب

دستگیری سارق طلا و دلار سابقه دار منازل با سرقت سه کیلو طلا توسط پلیس آگاهی پایتخت

دستگیری سارق طلا و دلار سابقه دار منازل با سرقت سه کیلو طلا توسط پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در طرح 48 ساعته پلیس آگاهی پایتخت.
ادامه مطلب