دستگیری سارقی توسط پلیس آگاهی که پس از 8 سال زندان قصد ندارد سرقت را رها کند

دستگیری سارقی توسط پلیس آگاهی که پس از 8 سال زندان قصد ندارد سرقت را رها کند در گفتگو با سارق حرفه ای کیف گوشی وی عنوان می کند قصد توبه دارد.
ادامه مطلب

سارقین تلفن همراه بکن و ببر حرفه ای جوان توسط پلیس آگاهی دستگیر شدند

سارقین تلفن همراه بکن و ببر حرفه ای جوان توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شدند و با وجود داشتن سلاح سرد اظهار می کردند برای ترساندن بوده.
ادامه مطلب

دستگیری تعمیرکار موبایلی که مالخری میکرد و هشدار رئیس پلیس پایتخت به مالخران

دستگیری تعمیرکار موبایلی که مالخری میکرد هشدار رئیس پلیس پایتخت سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ به مالخران و واحدهای صنفی.
ادامه مطلب

سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور و خطرات تلفن همراه

سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ راهور و خطرات استفاده تلفن همراه در تصادفات.
ادامه مطلب

700 دستگاه گوشی مسروقه با دستگیری سارق و مالخر توسط پلیس آگاهی تهران کشف شد

700 دستگاه گوشی مسروقه با دستگیری سارق و مالخر توسط پلیس آگاهی تهران کشف شد سردار علی ولی پور گودرزی خبر از دستگیری 45 سارق و مالخر داد.
ادامه مطلب