پلیس از جنس مردم برای مردم در خدمت مردم تاکید سردار فرماندهی بر امنیت محله محور

پلیس از جنس مردم برای مردم و در خدمت مردم است سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ تاکید بر امنیت محله محور بر پایه مساجد کرد.
ادامه مطلب

میز خدمت پلیس پایتخت با حضور رئیس پلیس پایتخت سردار عباسعلی محمدیان

میز خدمت پلیس پایتخت با حضور رئیس پلیس تهران سردار عباسعلی محمدیان روسای پلیس های تخصصی فاتب در مسجد حسین شهید خیابان استاد حسن بنا برگزار شد.
ادامه مطلب

فوریت پلیس 197 بازرسی شهرستان ری پلیس شهرری

فوریت پلیسی 197 بازرسی فرماندهی انتظامی شهرستان ری پلیس شهرری نظارت میدانی بر عملکرد کارکنان و ماموران پلیس بررسی شکایات انتقادات پیشنهادات.
ادامه مطلب

سردار عباسعلی محمدیان رئیس پلیس پایتخت بازرسی 197

سردار عباسعلی محمدیان رئیس پلیس پایتخت رسیدگی به شکایات انتقادات پیشنهادات در مرکز بازرسی 197 فراجا فرماندهی انتظامی تهران بزرگ فاتب.
ادامه مطلب