گفتگو با قدیمی ترین بابانوئل تهران خیابان میرزای شیرازی کریسمس سال نو میلادی 2024

گفتگو با قدیمی ترین بابانوئل تهران در خیابان میرزای شیرازی در شب های کریسمس سال نو میلادی ژانویه 2024 در خصوص فعالیت های بابانویل در خیابان های تهران.
ادامه مطلب