آکادمی فوتبال آندرانیک تیموریان و پوشش تصاویر هوایی از تمرینات

آکادمی فوتبال آندرانیک تیموریان اولین آکادمی حرفه ای دو زبانه در ایران آموزش فوتبال با بروزترین متد های روز دنیا در ورزشگاه دیهیم واقع در خیابان شهید مدنی.
ادامه مطلب