سردار سلمان آدینه وند از دستگیری سارقی که قصد زیر کردن مامور را داشت خبر داد

سردار سلمان آدینه وند فرمانده یگان امداد تهران بزرگ از دستگیری سارقی حرفه ای که قصد زیر کردن مامور یگان امداد و فرار را داشت خبر داد.
ادامه مطلب

دستگیری زن موبایل قاپ توسط ماموران یگان امداد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ

دستگیری زن موبایل قاپ توسط ماموران یگان امداد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ سردار سلمان آدینه وند از دستگیری زنی با 7 گوشی سرقتی خبر داد.
ادامه مطلب

سردار سلمان آدینه وند فرمانده یگان امداد از دستگیری سارق حرفه ای خودرو خبر داد

سردار سلمان آدینه وند فرمانده یگان امداد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از دستگیری سارق حرفه ای خودرو توسط ماموران یگان امداد خبر داد.
ادامه مطلب

یگان امداد تهران بزرگ آماده باش کامل در پنج شنبه و جمعه

یگان امداد تهران بزرگ آماده باش کامل در پنج شنبه و جمعه آخر سال در سراسر پایتخت سردار سلمان آدینه وند پوشش انتظامی امنیتی یگان امداد فاتب.
ادامه مطلب