طرح ظفر پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ مرحله هجده

طرح ظفر پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ مرحله هجدهم با حضور سردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ و سرهنگ آذین رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر برگزار گردید.
ادامه مطلب

هفدهمین طرح ظفر پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با حضور سردار رضایی و سردار رحیمی

هفدهمین طرح ظفر پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در محل بازپروری مهر سروش با حضور سردار رضایی جانشین فراجا و سردار رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ برگزار گردید.
ادامه مطلب

دستگیری خرده فروشان مواد مخدر و معتادین متجاهر شوش هرندی مولوی پلیس تهران بزرگ

گزارش تصویری دستگیری معتادین متجاهر خرده فروشان مواد مخدر شوش هرندی دروازه غار مولوی توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با حضور سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت گزارش اختصاصی پایگاه خبری صفر دو یک.
ادامه مطلب

طرح جمع آوری معتادان متجاهر با حضور سردار رحیمی

طرح ویژه جمع آوری معتادان متجاهر با حضور سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران در متاطق شوش مولوی هرندی با حضور سرهنگ حسنوند رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران برگزار شد.
ادامه مطلب

تصاویر روسای پلیس فرماندهی انتظامی تهران بزرگ

تصاویر روسای پلیس فرماندهی انتظامی تهران بزرگ:فرمانده انتظامی تهران بزرگ،پلیس فتا،پلیس پیشگیری،پلیس امنیت و اطلاعات(پاوا)،پلیس آگاهی،پلیس امنیت اقتصادی،پلیس راهنمایی و رانندگی(راهور)،پلیس مبارزه با مواد مخدر،پلیس راه
ادامه مطلب