700 دستگاه گوشی مسروقه با دستگیری سارق و مالخر توسط پلیس آگاهی تهران کشف شد

700 دستگاه گوشی مسروقه با دستگیری سارق و مالخر توسط پلیس آگاهی تهران کشف شد سردار علی ولی پور گودرزی خبر از دستگیری 45 سارق و مالخر داد.

700 دستگاه گوشی مسروقه با دستگیری سارق و مالخر توسط پلیس آگاهی تهران کشف شد سردار علی ولی پور گودرزی خبر از دستگیری 45 سارق و مالخر داد.

700 دستگاه گوشی مسروقه با دستگیری سارق و مالخر توسط پلیس آگاهی تهران کشف شد
700 دستگاه گوشی مسروقه با دستگیری سارق و مالخر توسط پلیس آگاهی تهران کشف شد

سردار علی ولی پور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری 45 تن سارق و مالخر در سطح شهر تهران خبر داد و گفت: کارآگاهان موفق شدند از مخفیگاه متهمان 700 دستگاه گوشی کشف کنند.


سردار “علی ولی پور گودرزی” رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار داشت:در پی وقوع سرقت تلفن همراه از شهروندان در سطح شهر تهران،موضوع رسیدگی به این پرونده در اختیار کارآگاهان زبده پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

کارآگاهان پلیس آگاهی تهران به صورت شبانه روزی و با استفاده از شیوه های نوین کشف جرم در چند روز گذشته موفق به شناسایی و دستگیری تعداد 35 تن از سارقان شدند و در ادامه کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ در راستای کشف اموال مسروقه با استفاده از شگردهای پلیسی و فنون بازجویی موفق به تشخیص 10 مالخر در شهر تهران شدند و پس از شناسایی مخفیگاه آنان با استفاده از اصل غافل گیری مالخران را دستگیر و به پلیس آگاهی پایتخت انتقال دادند.

پس از دستگیری 45 سارق و مالخر در بررسی های بیشتر از مخفیگاه متهمان 700 دستگاه تلفن همراه مسروقه کشف و به پلیس آگاهی برای شناسایی مال باختگان انتقال یافت.

احدی از سارقین در بازجویی توسط کارآگاهان اقرار داشت؛ با استفاده از یک دستگاه اتوبوس قصد داشتند تعداد 100 دستگاه گوشی مسروقه را از طریق عبور از مرز به کشورهای همسایه ارسال کنند که با تیزهوشی کارآگاهان پلیس آگاهی کشف و توقیف شد.

سردار ولی پور گودرزی در خصوص کشفیات 4 ماهه نخست سال بیان کرد: 4 درصد سرقت ها کاهش داشته و کشفیات 50 درصد افزایش پیدا کرده است.این مقام ارشد انتظامی در پایان خاطرنشان کرد: متهمان با صدور قرار قانونی از سوی مراجع قضائی به زندان منتقل شدند و شناسایی مال باختگان و تحویل اموال مسروقه به آنان در دستور کار پلیس قرار دارد.

Rate this post
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 423

یک پاسخ ارائه کنید