گزارش تصویری مراسم امحا کالای قاچاق پلیس امنیت اقتصادی فراجا در آستانه هفته فراجا

گزارش تصویری مراسم امحا کالای قاچاق پلیس امنیت اقتصادی فراجا در آستانه هفته فراجا دخانیات لوازم الکترونیکی مواد غذایی بهداشتی مکمل‌ های ورزشی.
5/5 - (2 امتیاز)

گزارش تصویری مراسم امحا کالای قاچاق پلیس امنیت اقتصادی فراجا در آستانه هفته فراجا دخانیات لوازم الکترونیکی مواد غذایی بهداشتی مکمل‌ های ورزشی با حضور سردار رادان سردار رحیمی و سردار محمدیان و برخی مسئولین.

گزارش تصویری مراسم امحا کالای قاچاق پلیس امنیت اقتصادی فراجا در آستانه هفته فراجا سردار رادان رحیمی محمدیان
گزارش تصویری مراسم امحا کالای قاچاق پلیس امنیت اقتصادی فراجا در آستانه هفته فراجا سردار رادان رحیمی محمدیان
امحا 800 تن کالای قاچاق تهران بزرگ پلیس امنیت اقتصادی فراجا
امحا 800 تن کالای قاچاق تهران بزرگ پلیس امنیت اقتصادی فراجا
سردار سرتیپ حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا امحا 800 تن کالای قاچاق تهران بزرگ
سردار سرتیپ حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا امحا 800 تن کالای قاچاق تهران بزرگ
تصاویر مراسم آیین امحا کالای قاچاق پلیس امنیت اقتصادی فراجا 800 تن کالای قاچاقی سردار رادان
تصاویر مراسم آیین امحا کالای قاچاق پلیس امنیت اقتصادی فراجا 800 تن کالای قاچاقی سردار رادان
تصاویر امحا 800 تن کالای قاچاق توسط پلیس امنیت اقتصادی فراجا در تهران بزرگ
تصاویر امحا 800 تن کالای قاچاق توسط پلیس امنیت اقتصادی فراجا در تهران بزرگ
سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا امحا کالاهای قاچاق 800 تن تهران
سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا امحا کالاهای قاچاق 800 تن تهران
امحا 800 تن کالاهای قاچاق دخانیات لوازم الکترونیکی مواد غذایی بهداشتی مکمل ورزشی
امحا 800 تن کالاهای قاچاق دخانیات لوازم الکترونیکی مواد غذایی بهداشتی مکمل ورزشی
سردار رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا امحا لوازم الکترونیکی دخانیات مواد بهداشتی غذایی ورزشی قاچاق
سردار رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا امحا لوازم الکترونیکی دخانیات مواد بهداشتی غذایی ورزشی قاچاق
امحا 800 تن کالای قاچاق توسط پلیس امنیت اقتصادی فراجا تهران بزرگ سردار رحیمی
امحا 800 تن کالای قاچاق توسط پلیس امنیت اقتصادی فراجا تهران بزرگ سردار رحیمی
سردار رادان فرمانده انتظامی کل جمهوری اسلامی ایران فراجا مراسم امحا کالای قاچاق پایتخت
سردار رادان فرمانده انتظامی کل جمهوری اسلامی ایران فراجا مراسم امحا کالای قاچاق پایتخت
آتش نشانی تهران بزرگ مراسم امحا وآتش زدن 800 تن کالای قاچاق پلیس امنیت اقتصادی فراجا
آتش نشانی تهران بزرگ مراسم امحا وآتش زدن 800 تن کالای قاچاق پلیس امنیت اقتصادی فراجا
سردار رحیمی مراسم امحا 800 تن کالای قاچاق در تهران بزرگ پلیس امنیت اقتصادی فراجا
سردار رحیمی مراسم امحا 800 تن کالای قاچاق در تهران بزرگ پلیس امنیت اقتصادی فراجا
گزارش مستند تصویری امحا 800 تن انواع کالاهای قاچاق پلیس امنیت اقتصادی فراجا
گزارش مستند تصویری امحا 800 تن انواع کالاهای قاچاق پلیس امنیت اقتصادی فراجا
سردار سرتیپ احمدرضا رادان فراجا مراسم آیین آتش زدن امحا کالاهای قاچاق توقیفی توسط پلیس
سردار سرتیپ احمدرضا رادان فراجا مراسم آیین آتش زدن امحا کالاهای قاچاق توقیفی توسط پلیس
عکس های مراسم امحا کالاهای قاچاق در تهران بزرگ پلیس امنیت اقتصادی فراجا
عکس های مراسم امحا کالاهای قاچاق در تهران بزرگ پلیس امنیت اقتصادی فراجا
سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ مراسم آیین امحا کالای قاچاق پایتخت
سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ مراسم آیین امحا کالای قاچاق پایتخت

کالاهای کشف شده قاچاق شامل انواع دخانیات،لوازم الکترونیکی،مواد غذایی و مکمل‌های ورزشی و مواد بهداشتی امروز دوشنبه از سوی پلیس امنیت اقتصادی در آستانه هفته نیروی انتظامی برگزار شد.

در آیین امروز هزار و سیصد تن از انواع کالاهای قاچاق که طی ۴۵ مرحله طرح مبارزه کالا کشف شده در معرض رسانه ها و مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالای کشور امحا شد.

سردار احمدرضا رادان امحا کالای قاچاق 800 تن تهران 500 تن شهرستان ها پلیس امنیت اقتصادی فراجا
سردار احمدرضا رادان امحا کالای قاچاق 800 تن تهران 500 تن شهرستان ها پلیس امنیت اقتصادی فراجا
سردار رادان امحا 800 تن لوازم قاچاق پلیس امنیت اقتصادی فراجا
سردار رادان امحا 800 تن لوازم قاچاق پلیس امنیت اقتصادی فراجا
امحا کالاهای قاچاق توقیف شده توسط پلیس امنیت اقتصادی فراجا آتش زدن
امحا کالاهای قاچاق توقیف شده توسط پلیس امنیت اقتصادی فراجا آتش زدن
سردار مسعود مصدق جانشین فرماندهی انتظامی تهران بزرگ فاتب امحا کالای قاچاق پایتخت
سردار مسعود مصدق جانشین فرماندهی انتظامی تهران بزرگ فاتب امحا کالای قاچاق پایتخت
1300 تن کالای قاچاق توقیف شده توسط پلیس امنیت اقتصادی فراجا در تهران بزرگ امحا شدند
1300 تن کالای قاچاق توقیف شده توسط پلیس امنیت اقتصادی فراجا در تهران بزرگ امحا شدند
سردار سرتیپ احمدعلی گودرزی فرمانده مرزبانی فراجا مراسم امحا کالاهای توقیفی قاچاق پلیس امنیت اقتصادی فراجا
سردار سرتیپ احمدعلی گودرزی فرمانده مرزبانی فراجا مراسم امحا کالاهای توقیفی قاچاق پلیس امنیت اقتصادی فراجا
پلیس امنیت اقتصادی فراجا آتش زدن امحا کالاهای قاچاق 800 تن تهران بزرگ
پلیس امنیت اقتصادی فراجا آتش زدن امحا کالاهای قاچاق 800 تن تهران بزرگ
سردار علی ولی پور گودرزی مراسم آتش زدن امحا لوازم توقیفی قاچاق تهران بزرگ
سردار علی ولی پور گودرزی مراسم آتش زدن امحا لوازم توقیفی قاچاق تهران بزرگ
سردار محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ سرتیپ رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا مراسم امحا کالاهای قاچاق
سردار محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ سرتیپ رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا مراسم امحا کالاهای قاچاق
امحا 800 تن کالای قاچاق سردار رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا
امحا 800 تن کالای قاچاق سردار رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا
سردار سرتیپ پاسدار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا امحا کالاهای قاچاق تهران بزرگ 800 تن
سردار سرتیپ پاسدار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا امحا کالاهای قاچاق تهران بزرگ 800 تن
سردار سرتیپ حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا امحا انواع کالاهای قاچاق تهران بزرگ
سردار سرتیپ حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا امحا انواع کالاهای قاچاق تهران بزرگ

از این میزان ۸۰۰ تن کالای قاچاق در تهران بزرگ و ۵۰۰ تن در ۲۵ استان دیگر طعمه آتش شدند.

به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 384

یک پاسخ ارائه کنید