کلاهبرداری راننده تاکسی از شهروندان طرح رعد پلیس پایتخت

کلاهبرداری راننده تاکسی از شهروندان طرح رعد پلیس پیشگیری پایتخت از طریق رسید جعلی کارتخوان و کلاهبرداری از غفلت شهروندان با حضور سردار رحیمی.
5/5 - (1 امتیاز)

کلاهبرداری راننده تاکسی از شهروندان طرح رعد پلیس پیشگیری پایتخت از طریق رسید جعلی کارتخوان و کلاهبرداری از غفلت شهروندان با حضور سردار رحیمی در ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ فاتب.

کلاهبرداری راننده تاکسی از شهروندان طرح رعد پلیس پایتخت با رسید جعلی دستگاه کارتخوان با حضور سردار رحیمی
کلاهبرداری راننده تاکسی از شهروندان طرح رعد پلیس پیشگیری تهران بزرگ جعل رسید دستگاه کارتخوان
کلاهبرداری راننده تاکسی از شهروندان طرح رعد پلیس پیشگیری تهران بزرگ جعل رسید دستگاه کارتخوان
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 365

یک پاسخ ارائه کنید