کشف 55 قبضه سلاح شکاری و جنگی در طرح رعد 61 پلیس

کشف 55 قبضه سلاح شکاری و جنگی در طرح رعد 61 پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و سلاح دوش پرتاب از کشفیات طرح رعد شصت و یک سردار رحیمی.
5/5 - (1 امتیاز)

کشف 55 قبضه سلاح شکاری و جنگی در طرح رعد 61 پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و سلاح دوش پرتاب از کشفیات طرح رعد شصت و یک با حضور سردار رحیمی رئیس پلیس پایتخت.

کشف 55 قبضه سلاح شکاری و جنگی در طرح رعد 61 پلیس سلاح دوش پرتاب پلیس پیشگیری پایتخت سردار رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ
کشف 55 قبضه سلاح شکاری و جنگی دوش پرتاب طرح رعد شصت و یک پلیس پیشگیری تهران بزرگ فاتب
کشف 55 قبضه سلاح شکاری و جنگی دوش پرتاب طرح رعد شصت و یک پلیس پیشگیری تهران بزرگ فاتب
سلاح جنگی شکاری دوش پرتاب کلت کمری تفنگ بادی طرح رعد شصت و یکم پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
سلاح جنگی شکاری دوش پرتاب کلت کمری تفنگ بادی طرح رعد شصت و یکم پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
طرح رعد پلیس پیشگیری تهران بزرگ کشفیات سلاح جنگی ساچمه ای دوش پرتاب کلت سردار رحیمی رئیس پلیس پایتخت
طرح رعد پلیس پیشگیری تهران بزرگ کشفیات سلاح جنگی ساچمه ای دوش پرتاب کلت سردار رحیمی رئیس پلیس پایتخت
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 397

یک پاسخ ارائه کنید