کشف 25 تن مس سرقتی سارق با همکاری عمو تریلی را با بارش دزدیدن

کشف 25 تن مس سرقتی سارق با همکاری عمو تریلی را با بارش دزدیدن و توسط پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در طرح کاشف پلیس آگاهی دستگیر شده و عموی سارق متواری می باشد.
Rate this post

کشف 25 تن مس سرقتی سارق با همکاری عمو تریلی را با بارش دزدیدن و توسط پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در طرح کاشف پلیس آگاهی دستگیر شده و عموی سارق متواری می باشد.اخبار و گزارش اختصاصی پایگاه خبری صفر دو یک

دستگیری سارق خانوادگی 25 تن شمش مس سرقت تریلی با بار
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 365

یک پاسخ ارائه کنید