کشف 1700 گوشی سرقتی توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ

کشف 1700 گوشی سرقتی توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ در طرح کاشف تشدید دستگیری سارقین و مالخران گوشی ها توسط انباردار شرکت به سرقت و به فروش می رسید.
Rate this post

کشف 1700 گوشی سرقتی توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ در طرح کاشف تشدید دستگیری سارقین و مالخران گوشی ها توسط انباردار شرکت به سرقت و به فروش می رسید که طی عملیات شناسایی پلیسی دستگیر شدند.

کشف 1700 گوشی سرقتی توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ طرح دستگیری سارقین و مالخران پایتخت
کشف 1700 گوشی سرقتی توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ طرح دستگیری سارق مالخر پایتخت
کشف 1700 گوشی سرقتی توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ طرح دستگیری سارق مالخر پایتخت
کشف 1700 گوشی سرقتی توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ موبایل تلفن همراه طرح پلیسی پایتخت
کشف 1700 گوشی سرقتی توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ موبایل تلفن همراه طرح پلیسی پایتخت
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 416

یک پاسخ ارائه کنید