کشف سلاح دست ساز غیر مجاز طرح رعد پلیس شهرستان ری

کشف سلاح دست ساز غیر مجاز طرح رعد پلیس شهرستان ری سرهنگ دوستعلی جلیلیان فرمانده انتظامی شهرری هجدهمین مرحله طرح رعد و کشفیات سلاح غیر قانونی.
3/5 - (1 امتیاز)

کشف سلاح دست ساز غیر مجاز طرح رعد پلیس شهرستان ری با حضور سرهنگ دوستعلی جلیلیان فرمانده انتظامی شهرستان ری در هجدهمین مرحله از طرح رعد پلیس ری.

کشف سلاح دست ساز غیر مجاز طرح رعد پلیس شهرستان ری سرهنگ دوستعلی جلیلیان فرمانده انتظامی شهرری
کشف سلاح دست ساز غیر مجاز طرح رعد پلیس شهرستان ری سرهنگ جلیلیان فرمانده انتظامی شهرری
کشف سلاح دست ساز غیر مجاز طرح رعد پلیس شهرستان ری سرهنگ جلیلیان فرمانده انتظامی شهرری
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 416

یک پاسخ ارائه کنید