کشف و دستگیری احتکار کننده 280 تن مایحتاج پلیس امنیت اقتصادی

کشف و دستگیری احتکار کننده 280 تن مایحتاج برنج شکر روغن توسط پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ افراد سودجویی که اقلام مصرفی مردم را با نرخ دولتی خریداری کرده و با نرخ آزاد به قیمت بیش از 10 برابر میفروختند.
Rate this post

کشف و دستگیری احتکار کننده 280 تن مایحتاج برنج شکر روغن توسط پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ افراد سودجویی که اقلام مصرفی مردم را با نرخ دولتی خریداری کرده و با نرخ آزاد به قیمت بیش از 10 برابر میفروختند.

کشف و دستگیری احتکار کننده 280 تن مایحتاج برنج شکر روغن توسط پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ

همچنین در طرح کاشف پلیس امنیت اقتصادی با حضور سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ افرادی دستگیر شدند که اقدام به جعل و فروش برنج پاکستانی به جای ایرانی می نمودند.اتهام های وارده جعل احتکار و گران فروشی می باشد.

به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 384

یک پاسخ ارائه کنید