پلیس پیشگیری تاسوعا عاشورا حسینی اقدامات تهران بزرگ

پلیس پیشگیری تاسوعا عاشورای حسینی اقدامات تهران بزرگ از زبان رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و دهه اول ماه محرم با امنیت و آرامش در پایتخت.
5/5 - (1 امتیاز)

پلیس پیشگیری تاسوعا عاشورا حسینی اقدامات تهران بزرگ از زبان رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و دهه اول ماه محرم با امنیت و آرامش در پایتخت.سرهنگ جلیل موقوفه ای از برقراری نظم و امنیت مراسم دهه ابتدایی محرم خبر داد.

پلیس پیشگیری تاسوعا عاشورا حسینی اقدامات تهران بزرگ رئیس پلیس پیشگیری سرهنگ جلیل موقوفه ای
پلیس پیشگیری تاسوعا عاشورا حسینی اقدامات تهران بزرگ سرهنگ جلیل موقوفه ای رئیس پلیس پیشگیری پایتخت
پلیس پیشگیری تاسوعا عاشورا حسینی اقدامات تهران بزرگ سرهنگ جلیل موقوفه ای رئیس پلیس پیشگیری پایتخت
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 416

یک پاسخ ارائه کنید