پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ طرح اقتدار

پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ طرح اقتدار با حضور سردار رحیمی اجرای اولین مرحله در سال 1401 و دستگیری 278 نفر از اراذل و اوباش در تهران.سردار "حسین رحیمی" رئیس پلیس پایتخت از دستگیری 278 نفر از اراذل و اوباش و مزاحمین نوامیس و محلات در تهران بزرگ خبر داد.
5/5 - (2 امتیاز)

پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ طرح اقتدار با حضور سردار رحیمی اجرای اولین مرحله در سال 1401 و دستگیری 278 نفر از اراذل و اوباش در تهران.سردار “حسین رحیمی” رئیس پلیس پایتخت در گفنگو با خبرنگار پایگاه خبری صفر دو یک از دستگیری 278 نفر از اراذل و اوباش و مزاحمین نوامیس و محلات در تهران بزرگ خبر داد.

پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ طرح اقتدار با حضور سردار رحیمی
پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ طرح اقتدار با حضور سردار رحیمی
سردار رحیمی طرح اقتدار در محل ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ فاتب
سردار رحیمی طرح اقتدار در محل ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ فاتب
طرح اقتدار دستگیری اراذل اوباش مزاحمین نوامیس پلیس امنیت تهران بزرگ
طرح اقتدار دستگیری اراذل اوباش مزاحمین نوامیس پلیس امنیت تهران بزرگ
دستگیری اراذل اوباش مزاحمین نوامیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ
دستگیری اراذل اوباش مزاحمین نوامیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ
برخورد با ارازل اوباش محلات طرح پلیس امنیت تهران بزرگ با حضور سردار رحیمی
برخورد با ارازل اوباش محلات طرح پلیس امنیت تهران بزرگ با حضور سردار رحیمی
سردار حسین رحیمی طرح اقتدار پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
سردار حسین رحیمی طرح اقتدار پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
اراذل اوباش لات شرور اشرار محلات دستگیری توسط پلیس امنیت عمومی فاتب
اراذل اوباش لات شرور اشرار محلات دستگیری توسط پلیس امنیت عمومی فاتب
سرتیپ حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ طرح اقتدار برخورد و دستگیری اراذل اوباش
سرتیپ حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ طرح اقتدار برخورد و دستگیری اراذل اوباش
کشف سلاح گرم کلت کلاشینکف اراذل اوباش اشرار طرح اقتدار پلیس امنیت تهران بزرگ
کشف سلاح گرم کلت کلاشینکف اراذل اوباش اشرار طرح اقتدار پلیس امنیت تهران بزرگ
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 384

یک پاسخ ارائه کنید