پلیس اطلاعات پایتخت در حین شرارت اراذل اوباش را مورد هدف گلوله قرار میدهد

پلیس اطلاعات پایتخت در حین شرارت اراذل اوباش را مورد هدف گلوله قرار میدهد و با جرایم خشن افراد شرور قاطعانه برخورد میکند حاشیه بازسازی صحنه.
5/5 - (1 امتیاز)

پلیس اطلاعات پایتخت در حین شرارت اراذل اوباش را مورد هدف گلوله قرار میدهد و با جرایم خشن افراد شرور قاطعانه برخورد میکند در حاشیه بازسازی صحنه جرم اوباش شمشیر به دست سرهنگ راستی بار دیگر هشدار داد.

پلیس اطلاعات پایتخت در حین شرارت اراذل اوباش را مورد هدف گلوله قرار میدهد سرهنگ سعید راستی حاشیه بازسازی صحنه حمله ارازل شمشیر به دست
پلیس اطلاعات پایتخت فاتب در حین شرارت اراذل اوباش را مورد هدف گلوله قرار میدهد سرهنگ سعید راستی حاشیه بازسازی صحنه حمله ارازل شمشیر به دست
پلیس اطلاعات پایتخت فاتب در حین شرارت اراذل اوباش را مورد هدف گلوله قرار میدهد سرهنگ سعید راستی حاشیه بازسازی صحنه حمله ارازل شمشیر به دست
پلیس اطلاعات امنیت پایتخت در حین شرارت اراذل اوباش را مورد هدف گلوله قرار میدهد سرهنگ سعید راستی رئیس مرکز عملیات پلیسی
پلیس اطلاعات امنیت پایتخت در حین شرارت اراذل اوباش را مورد هدف گلوله قرار میدهد سرهنگ سعید راستی رئیس مرکز عملیات پلیسی
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 365

یک پاسخ ارائه کنید