هفدهمین طرح ظفر پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با حضور سردار رضایی و سردار رحیمی

هفدهمین طرح ظفر پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در محل بازپروری مهر سروش با حضور سردار رضایی جانشین فراجا و سردار رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ برگزار گردید.
Rate this post

هفدهمین طرح ظفر پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در محل بازپروری مهر سروش با حضور سردار رضایی جانشین فراجا و سردار رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ برگزار گردید.

طرح ظفر پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در مرکز بازپروری مهر سروش با حضور سردار رضایی جانشین فراجا و سردار رحیمی رئیس پلیس پایتخت

مرکز بازپروری مهر سروش افراد معتاد را پس از سم زدایی کامل و مهارت آموزی به آغوش خانواده بر می گرداند

مرکز مهر سروش بازپروری معتادین ترک اعتیاد مهارت آموزی کهریزک پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ

برخورد بسیار گرم و صمیمانه سردار رضایی و سردار رحیمی با مددجویان

سردار قاسم رضایی جانشین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراجا در مرکز بازپروری مهر سروش
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 347

یک پاسخ ارائه کنید