هشدار قاطع سردار رحیمی به اراذل اوباش تهران بزرگ برخورد قاطع

هشدار قاطع سردار رحیمی به ارادل اوباش تهران بزرگ دستگیری و برخورد ارازل اوباش در اولویت پلیس قرار دارد و با تمام توان و بدون وقفه با بر هم زنندگان نظم و امنیت عمومی قاطعانه توسط پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برخورد خواهد شد
Rate this post

هشدار قاطع سردار رحیمی به ارادل اوباش تهران بزرگ دستگیری و برخورد ارازل اوباش در اولویت پلیس قرار دارد و با تمام توان و بدون وقفه با بر هم زنندگان نظم و امنیت عمومی قاطعانه توسط پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برخورد خواهد شد.

هشدار قاطع سردار رحیمی به اراذل اوباش تهران بزرگ برخورد قاطع پلیس امنیت عمومی
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 397

یک پاسخ ارائه کنید