مواد محترقه غیرمجاز و خطرناک طرح اقتدار پلیس امنیت

مواد محترقه غیرمجاز و خطرناک طرح اقتدار پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و لزوم گزارش شهروندان به پلیس 110 در چهارشنبه سوری.
4/5 - (1 امتیاز)

مواد محترقه غیرمجاز و خطرناک طرح اقتدار پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ کشف شدند این مواد بسیار خطرناک بوده و پلیس تاکید دارد شهروندان موارد مشابه را به پلیس 110 گزارش دهند.

مواد محترقه غیرمجاز و خطرناک طرح اقتدار پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ کشفیات
مواد محترقه غیرمجاز و خطرناک طرح اقتدار پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
مواد محترقه غیرمجاز و خطرناک طرح اقتدار پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 365

یک پاسخ ارائه کنید