مرکز واکنش سریع پلیس آگاهی تهران بزرگ اقتدار پلیس دستگیری سارقین کیف قاپ کمتر از دو دقیقه

مرکز واکنش سریع پلیس آگاهی تهران بزرگ اقتدار پلیس دستگیری سارقین کیف قاپ کمتر از دو دقیقه در طرح کاشف پلیس آگاهی سارقین کیفقاپ پس از سرقت فورا توسط تیم عملیاتی نامحسوس مرکز واکنش سریع.
Rate this post

مرکز واکنش سریع پلیس آگاهی تهران بزرگ اقتدار پلیس دستگیری سارقین کیف قاپ کمتر از دو دقیقه در طرح کاشف پلیس آگاهی سارقین کیفقاپ پس از سرقت فورا توسط تیم عملیاتی نامحسوس مرکز واکنش سریع.

مرکز واکنش سریع پلیس آگاهی تهران بزرگ اقتدار پلیس دستگیری سارقین کیف قاپ کمتر از دو دقیقه
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 348

یک پاسخ ارائه کنید