عدم آزادی مجرمان سارق از ابتدای سال 1402 و مرخصی ندادن به زورگیران

عدم آزادی مجرمان سارق از ابتدای سال 1402 و مرخصی ندادن به زورگیران سردار گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران گفت به هیچ سارقی مرخصی داده نشده.
5/5 - (1 امتیاز)

عدم آزادی مجرمان سارق از ابتدای سال 1402 و مرخصی ندادن به زورگیران سردار گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران در حاشیه دستگیری سارقان زورگیر گفت به هیچ سارقی مرخصی داده نشده.

عدم آزادی مجرمان سارق از ابتدای سال 1402 و مرخصی ندادن به زورگیران سردار گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ
عدم آزادی مجرمان سارق از ابتدای سال 1402 و مرخصی ندادن به زورگیران سردار گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ فاتب
عدم آزادی مجرمان سارق از ابتدای سال 1402 و مرخصی ندادن به زورگیران سردار گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ فاتب
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 365

یک پاسخ ارائه کنید