طرح شبانه مقابله و برخورد با سارقین پلیس پیشگیری پایتخت

طرح شبانه مقابله و برخورد با سارقین منزل قاپ زن و لوازم و قطعات خودرو توسط پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با حضور سرهنگ جلیل موقوفه ای رئیس پلیس پیشگیری فاتب در سراسر پایتخت با 320 اکیپ عملیاتی اجرا گردید.
5/5 - (1 امتیاز)

طرح شبانه مقابله و برخورد با سارقین منزل قاپ زن و لوازم و قطعات خودرو توسط پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با حضور سرهنگ جلیل موقوفه ای رئیس پلیس پیشگیری فاتب در سراسر پایتخت با 320 اکیپ عملیاتی اجرا گردید.

طرح شبانه مقابله و برخورد با سارقین منزل قاپ زن لوازم و قطعات خودرو توسط پلیس پیشگیری پایتخت سرهنگ جلیل موقوفه ای
طرح شبانه مقابله و برخورد با سارقین منزل قاپ زن موبایل کیف قطعات و لوازم خودرو پلیس پیشگیری تهران بزرگ سرهنگ جلیل موقوفه ای
طرح شبانه مقابله و برخورد با سارقین منزل قاپ زن موبایل کیف قطعات و لوازم خودرو پلیس پیشگیری تهران بزرگ سرهنگ جلیل موقوفه ای
طرح شبانه مقابله و برخورد با سارقین پلیس پیشگیری پایتخت سرهنگ جلیل موقوفه ای
طرح شبانه مقابله و برخورد با سارقین پلیس پیشگیری پایتخت سرهنگ جلیل موقوفه ای
طرح شبانه مقابله و برخورد با سارقین پلیس پیشگیری پایتخت دستگیری دزد لوازم خودرو قاپ زن موبایل سرهنگ جلیل موقوفه ای
طرح شبانه مقابله و برخورد با سارقین پلیس پیشگیری پایتخت دستگیری دزد لوازم خودرو قاپ زن موبایل سرهنگ جلیل موقوفه ای
طرح شبانه پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ دستگیری مقابله برخورد سارقین سرهنگ موقوفه ای
طرح شبانه پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ دستگیری مقابله برخورد سارقین سرهنگ موقوفه ای
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 397

یک پاسخ ارائه کنید