طرح رعد پلیس شهرری دستگیری زورگیران موبایل قاپ

طرح رعد پلیس شهرری دستگیری زورگیران موبایل قاپ سارق حرفه ای فرماندهی انتظامی شهرستان ری سرهنگ دوستعلی جلیلیان هجدهمین مرحله طرح رعد پلیس ری.
4.9/5 - (116 امتیاز)

طرح رعد پلیس شهرری دستگیری زورگیران موبایل قاپ که با تهدید سلاح سرد اقدام به سرقت از عمدتا بانوان می نمودند.

طرح رعد پلیس شهرری دستگیری زورگیران موبایل قاپ سارقین حرفه ای فرماندهی انتظامی شهرستان ری
طرح رعد پلیس شهرری دستگیری زورگیران موبایل قاپ سارق تلفن همراه فرماندهی انتظامی شهرستان ری سرهنگ دوستعلی جلیلیان
طرح رعد پلیس شهرری دستگیری زورگیران موبایل قاپ سارق تلفن همراه فرماندهی انتظامی شهرستان ری سرهنگ دوستعلی جلیلیان

سارقان حرفه ای با وجود فیلم و شواهد انکار را راه حلی پیش روی خود می دانند و سعی بر فریب و گمراهی داشتند که توسط مالباختگان نیز شناسایی شدند.

سارقان در هجدهمین طرح رعد فرماندهی انتظامی شهرستان ری دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 384

یک پاسخ ارائه کنید