سرقت پیمانکار سابق مخابرات از تجهیزات مخابراتی شهری

سرقت پیمانکار سابق مخابرات از تجهیزات کابل مخابراتی و برق شهری به دلیل بی پولی بنا به اظهار متهم بازداشت شده توسط سرکلانتری پنجم پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ طرح رعد پنجاه و هشتم با حضور سردار رحیمی و سرهنگ جلیل موقوفه ای رئیس پلیس پیشگیری فاتب.

سرقت پیمانکار سابق مخابرات از تجهیزات کابل مخابراتی و برق شهری به دلیل بی پولی بنا به اظهار متهم بازداشت شده توسط سرکلانتری پنجم پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ طرح رعد پنجاه و هشتم با حضور سردار رحیمی و سرهنگ جلیل موقوفه ای رئیس پلیس پیشگیری فاتب.

پیمانکار سابق مخابرات دزد و سارق کابل های مخابراتی و برق دستگیری توسط پلیس پیشگیری پایتخت کلانتری طرح رعد
سرقت پیمانکار سابق مخابرات از تجهیزات کابل مخابراتی و برق شهری دستگیری توسط پلیس تهران بزرگ سرکلانتری پنجم
سرقت پیمانکار سابق مخابرات از تجهیزات کابل مخابراتی و برق شهری دستگیری توسط پلیس تهران بزرگ سرکلانتری پنجم
5/5 - (2 امتیاز)
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 423

یک پاسخ ارائه کنید