سرقت علائم راهنمایی و رانندگی برای تامین پول مواد مخدر

سرقت علائم راهنمایی و رانندگی برای تامین پول مواد مخدر سارق معتاد و بازی با جان مردم و شهروندان ری دستگیری توسط پلیس شهرری هجدهمین طرح رعد.
5/5 - (1 امتیاز)

سرقت علائم راهنمایی و رانندگی برای تامین پول مواد مخدر توسط سارق معتاد و به خطر انداختن جان شهروندان و دستگیری در هجدهمین طرح رعد فرماندهی انتظامی شهرستان ری با حضور سرهنگ جلیلیان فرمانده انتظامی شهرستان ری.

سرقت علائم راهنمایی و رانندگی برای تامین پول مواد مخدر توسط سارق معتاد و دستگیری توسط پلیس ری طرح رعد شهرری
سرقت علائم راهنمایی و رانندگی برای تامین پول مواد مخدر توسط سارق معتاد دستگیری طرح رعد فرماندهی انتظامی شهرستان ری سرهنگ جلیلیان
سرقت علائم راهنمایی و رانندگی برای تامین پول مواد مخدر توسط سارق معتاد دستگیری طرح رعد فرماندهی انتظامی شهرستان ری سرهنگ جلیلیان
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 384

یک پاسخ ارائه کنید