سارق دهه 70 ای لوازم خودرو با 200 فقره سرقت توسط پلیس آگاهی دستگیر شد

سارق دهه 70 ای لوازم خودرو با 200 فقره سرقت در طرح کاشف توسط پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ دستگیر شد.
Rate this post

سارق دهه 70 ای لوازم خودرو با 200 فقره سرقت در طرح کاشف توسط پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ دستگیر شد.

سارق دهه 70 ای لوازم خودرو با 200 فقره سرقت در طرح کاشف توسط پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ دستگیر شد
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 416

یک پاسخ ارائه کنید