سارقان زورگیر حرفه ای جوان توسط ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شدند

سارقان زورگیر حرفه ای جوان توسط ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شدند و به بیش از چند صد فقره سرقت در حضور سردار محمدیان اعتراف کردند.
4/5 - (1 امتیاز)

سارقان زورگیر حرفه ای جوان توسط ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شدند و به بیش از چند صد فقره سرقت اعتراف کردند.

سارقان زورگیر حرفه ای جوان توسط ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شدند و به بیش از چند صد فقره سرقت اعتراف کردند
سارقان زورگیر حرفه ای جوان توسط ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شدند سردار محمدیان رئیس پلیس پایتخت
سارقان زورگیر حرفه ای جوان توسط ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شدند سردار محمدیان رئیس پلیس پایتخت

سارقان حرفه ای در گفتگو اولیه با سردار محمدیان رئیس پلیس پایتخت اهار داشتند تخصصی گوشی افرادی که شیشه خودرویشان پایین بود را سرقت میکردند.

در ادامه با گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری 021 اعضا باند از سرقت ها به صورت گروهی و درآمد چند صد میلیونی گفتند.

در شرایطی که شخصی با ایجاد فشار و استفاده از رفتار خشونت آمیز شخص دیگری را مجبور به دادن مال خود کند همینگونه که در گزارش مشخص است،در این زمان زورگیری رخ داده است.

پس اولین رکن در زورگیری ایجاد فشار بر شخص دیگر برای دریافت مال می باشد که در این باند تخصصا گوشی های موبایل شهروندان زورگیری میشد.از این رو رضایت نداشتن شخص و اجبار به ارائه مال به شخص زورگیر بدون داشتن رضایت عنوان می شود.در موارد مشابه بسیار دیدیم که زورگیران با استفاده از سلاح گرم و سرد که به سمت اشخاص نشانه می رود و با درخواست تحویل پول یا اشیا قیمتی همراه می باشد.

در صورتی که شخص قربانی همکاری نکند موجب بروز آسیب هایی از سمت شخص زورگیر می شود ئ معمولا زورگیران پس از دستگیری به این صورت در اختیار پلیس مظلومانه و با سر پایین صحبت میکنند.

به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 397

یک پاسخ ارائه کنید