زورگیری سارقان موبایل خشن با چاقو و قمه با موتورسیکلت

زورگیری سارقان موبایل خشن و دستگیری توسط پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در طرح رعد پلیس پایتخت با حضور سردار رحیمی.زورگیران خشن به صورت باندی توسط چاقو و قمه اقدام به زورگیری از شهروندان می نمودند که توسط پلیس پایتخت دستگیر شدند.
5/5 - (1 امتیاز)

زورگیری سارقان موبایل خشن و دستگیری توسط پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در طرح رعد پلیس پایتخت با حضور سردار رحیمی.زورگیران خشن به صورت باندی توسط چاقو و قمه اقدام به زورگیری از شهروندان می نمودند که توسط پلیس پایتخت دستگیر شدند.

زورگیری سارقان موبایل خشن با چاقو و قمه با موتورسیکلت به صورت باندی دستگیری طرح رعد پلیس پیشگیری تهران بزرگ
زورگیری سارقان موبایل خشن با چاقو و قمه با موتورسیکلت دستگیری توسط پلیس پایتخت طرح رعد پلیس پیشگیری تهران بزرگ
زورگیری سارقان موبایل خشن با چاقو و قمه با موتورسیکلت دستگیری توسط پلیس پایتخت طرح رعد پلیس پیشگیری تهران بزرگ
دستگیری سارقان زورگیر باندی با موتورسیکلت چاقو و قمه توسط پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
دستگیری سارقان زورگیر باندی با موتورسیکلت چاقو و قمه توسط پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 416

یک پاسخ ارائه کنید