دستگیری 604 سارق و مالخر در شصتمین طرح رعد پلیس

دستگیری 604 سارق و مالخر در شصتمین طرح رعد پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در ستاد پلیس پیشگیری فاتب با حضور سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ.
3/5 - (1 امتیاز)

دستگیری 604 سارق و مالخر در شصتمین طرح رعد پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در ستاد پلیس پیشگیری فاتب با حضور سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ.

دستگیری 604 سارق و مالخر در شصتمین طرح رعد پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با حضور سردار رحیمی
شصتمین طرح رعد پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ فاتب در ستاد پلیس پیشگیری پایتخت
شصتمین طرح رعد پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ فاتب در ستاد پلیس پیشگیری پایتخت

همچنین در شصتمین طرح رعد پلیس پایتخت ۱۲۴ نفر خرده فروش مواد مخدر دستگیر و ۱۷۷ معتاد متجاهر جمع آوری و مقدار ۶ کیلو گرم انواع مواد مخدر کشف و تعداد ۱۳ قبضه سلاح جنگی و شکاری و تعداد ۷۷ قبضه سلاح سرد کشف شد.

به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 365

یک پاسخ ارائه کنید