دستگیری سارق منزل با سابقه شلیک گلوله به پا توسط پلیس

دستگیری سارق منزل با سابقه شلیک گلوله به پا توسط پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در طرح رعد 58 توسط سرکلانتری دوم و توضیحات سرکلانتر در خصوص دستگیری و سابقه سارق منزل با حضور سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت.
5/5 - (1 امتیاز)

دستگیری سارق منزل با سابقه شلیک گلوله به پا توسط پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در طرح رعد 58 توسط سرکلانتری دوم و توضیحات سرکلانتر در خصوص دستگیری و سابقه سارق منزل با حضور سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت.گزارش اختصاصی پایگاه خبری صفر دو یک.

دستگیری سارق منزل با سابقه شلیک گلوله به پا توسط پلیس پیشگیری تهران بزرگ سرکلانتری دوم طرح رعد
دستگیری سارق منزل با سابقه شلیک گلوله به پا توسط پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ طرح رعد
دستگیری سارق منزل با سابقه شلیک گلوله به پا توسط پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ طرح رعد
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 384

یک پاسخ ارائه کنید