دستگیری سارق سابقه دار موتورسیکلت با 8 سال سابقه زندان

دستگیری سارق سابقه دار موتورسیکلت با 8 سال سابقه زندان شروع سرقت تلفن همراه موبایل طرح رعد فرماندهی انتظامی شهرستان ری سرهنگ دوستعلی جلیلیان.

دستگیری سارق سابقه دار موتورسیکلت با 8 سال سابقه زندان در هفدهمین مرحله از طرح رعد فرماندهی انتظامی شهرستان ری با حضور سرهنگ دوستعلی جلیلیان فرمانده انتظامی شهرستان ری.

دستگیری سارق سابقه دار موتورسیکلت با 8 سال سابقه زندان طرح رعد شهرستان ری سرهنگ جلیلیان

سارقی که به بهانه خرید لوازم مورد نیازش و بی پولی سرقت خود را توجیح میکند و با توجه به اینکه بیان می کند نجار است ولی گویا قصد ترک سرقت را ندارد و جدیدا وارد عرصه سرقت موبایل شده است.

دستگیری سارق سابقه دار موتورسیکلت با 8 سال سابقه زندان طرح رعد فرماندهی انتظامی شهرستان ری
دستگیری سارق سابقه دار موتورسیکلت با 8 سال سابقه زندان طرح رعد فرماندهی انتظامی شهرستان ری
دستگیری سارق سابقه دار موتورسیکلت با 8 سال سابقه زندان سرقت تلفن همراه موبایل طرح رعد شهر ری سرهنگ دوستعلی جلیلیان
دستگیری سارق سابقه دار موتورسیکلت با 8 سال سابقه زندان سرقت تلفن همراه موبایل طرح رعد شهر ری سرهنگ دوستعلی جلیلیان

در هفدهمین مرحله از طرح رعد فرماندهی انتظامی شهرستان ری صد و نود و چهار متهم دستگیر شدند.

4/5 - (1 امتیاز)
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 423

یک پاسخ ارائه کنید