دستگیری سارقان مسلح غرب تهران توسط پلیس آگاهی

دستگیری سارقان مسلح غرب تهران توسط پلیس آگاهی پایتخت در طرح کاشف پلیس آگاهی این سارقین به صورت مسلحانه به منازل مردم حمله ور می شدند و با ایجاد رعب و وحشت اقدام به سرقت لوازم منزل می نمودند.
Rate this post

دستگیری سارقان مسلح غرب تهران توسط پلیس آگاهی پایتخت در طرح کاشف پلیس آگاهی این سارقین به صورت مسلحانه به منازل مردم حمله ور می شدند و با ایجاد رعب و وحشت اقدام به سرقت لوازم منزل می نمودند.گزارش پایگاه خبری صفر دو یک از محل ستاد پلیس آگاهی در خیابان وحدت اسلامی.

دستگیری سارق مسلح منازل غرب تهران توسط پلیس آگاهی پایتخت طرح کاشف پایگاه خبری صفر دو یک
دستگیری سارقان مسلح غرب تهران توسط پلیس آگاهی طرح کاشف پایگاه خبری و اطلاع رسانی صفر دو یک
دستگیری سارقان مسلح غرب تهران توسط پلیس آگاهی طرح کاشف پایگاه خبری و اطلاع رسانی صفر دو یک
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 384

یک پاسخ ارائه کنید