دستگیری سارقان جیب بر در طرح برخورد و بازداشت سارقین و مالخران پلیس آگاهی ری

دستگیری سارقان جیب بر اماکن و معابر شلوغ مترو اتوبوس حرم طرح برخورد و بازداشت سارقین و مالخران پلیس آگاهی شهرری فرماندهی انتظامی شهرستان ری.
Rate this post

دستگیری سارقان جیب بر اماکن و معابر شلوغ مترو اتوبوس حرم طرح برخورد و بازداشت سارقین و مالخران پلیس آگاهی شهرری فرماندهی انتظامی شهرستان ری.

دستگیری سارقان جیب بر در طرح برخورد و بازداشت سارقین و مالخران پلیس آگاهی شهرری
دستگیری سارقان جیب بر اماکن شلوغ مترو اتوبوس معابر در طرح برخورد و بازداشت سارقین و مالخران پلیس آگاهی شهرری
دستگیری سارقان جیب بر اماکن شلوغ مترو اتوبوس معابر در طرح برخورد و بازداشت سارقین و مالخران پلیس آگاهی شهرری
دستگیری سارقان جیب بر در طرح برخورد و بازداشت سارقین و مالخران پلیس آگاهی ری در حوزه فرماندهی انتظامی شهرستان شهرری
دستگیری سارقان جیب بر در طرح برخورد و بازداشت سارقین و مالخران پلیس آگاهی ری در حوزه فرماندهی انتظامی شهرستان شهرری
دستگیری سارقان جیب بر سابقه دار اماکن و معابر شلوغ مترو اتوبوس اطراف حرم توسط پلیس آگاهی شهرستان ری
دستگیری سارقان جیب بر سابقه دار اماکن و معابر شلوغ مترو اتوبوس اطراف حرم توسط پلیس آگاهی شهرستان ری

سارقان سابقه داری که به صورت گروهی و سه نفره با ترفند تنه زدن به شهروندان اقدام به سرقت گوشی تلفن همراه کیف پول های نقد شهروندان می نمودند توسط پلیس آگاهی شهرستان ری دستگیر شدند.

به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 365

یک پاسخ ارائه کنید