دستگیری دایی و خواهرزاده سارق توسط پلیس پیشگیری

دستگیری دایی و خواهرزاده سارق اماکن خصوصی با خودروی سرقتی ساختگی توسط سرکلانتری یازدهم پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در طرح رعد 57.
Rate this post

دستگیری دایی و خواهرزاده سارق اماکن خصوصی با خودروی سرقتی ساختگی توسط سرکلانتری یازدهم پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در طرح رعد 57.این دایی و خواهرزاده قبل از سرقت خودروی خودشان را به عنوان خودروی سرقتی در سیستم پلیس به جهت رد گم کنی و گمراهی ثبت می نموده و سپس با همان خودرو اقدان به سرقت از اماکن می کردند.گزارش اختصاصی پایگاه خبری صفر دو یک.

دستگیری دایی و خواهرزاده سارق توسط پلیس پیشگیری سرکلانتری یازدهم
دستگیری دایی و خواهرزاده سارق توسط پلیس پیشگیری سرکلانتری یازدهم سرهنگ ضرونی طرح رعد 57
دستگیری دایی و خواهرزاده سارق توسط پلیس پیشگیری سرکلانتری یازدهم سرهنگ ضرونی طرح رعد 57
سرکلانتری یازدهم پلیس پیشگیری پایتخت دستگیری سارقان اماکن خصوصی دایی و خواهرزاده با خودرو سرقتی
سرکلانتری یازدهم پلیس پیشگیری پایتخت دستگیری سارقان اماکن خصوصی دایی و خواهرزاده با خودرو سرقتی
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 384

یک پاسخ ارائه کنید