دستگیری باند قاتلین بی رحم سارقین خودرو تحت پوشش مسافر دربستی

دستگیری باند قاتلین بی رحم سارقین خودرو تحت پوشش مسافر دربستی که اقدام به کشتن 2 نفر از قربانیان خود نیز نموده و توسط پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در طرح کاشف دستگیر شدند.
Rate this post

دستگیری باند قاتلین بی رحم سارقین خودرو تحت پوشش مسافر دربستی که اقدام به کشتن 2 نفر از قربانیان خود نیز نموده و توسط پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در طرح کاشف دستگیر شدند.

دستگیری باند قاتلین بی رحم سارقین خودرو تحت پوشش مسافر دربستی
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 365

یک پاسخ ارائه کنید