دستگیری اراذل اوباش تهران در طرح اقتدار پلیس امنیت پایتخت

دستگیری اراذل اوباش تهران در طرح اقتدار پلیس امنیت پایتخت ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ سرهنگ پیام کاویانی رئیس پلیس امنیت فاتب.
4/5 - (1 امتیاز)

دستگیری اراذل اوباش تهران در طرح اقتدار پلیس امنیت پایتخت و اعلام ندامت و پشیمانی اوباشی که به صورت گروهی با ایجاد رعب و وحشت در خیابان با قمه اقتدام به درگیری دسته جمعی کرده بودند در طرح اقتدار پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ.

دستگیری اراذل اوباش در طرح اقتدار پلیس امنیت تهران بزرگ
دستگیری اراذل اوباش تهران در طرح اقتدار پلیس امنیت پایتخت ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
دستگیری اراذل اوباش تهران در طرح اقتدار پلیس امنیت پایتخت ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
دستگیری اراذل اوباش تهران در طرح اقتدار پلیس امنیت پایتخت فرماندهی انتظامی تهران بزرگ سرهنگ کاویانی
دستگیری اراذل اوباش تهران در طرح اقتدار پلیس امنیت پایتخت فرماندهی انتظامی تهران بزرگ سرهنگ کاویانی
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 416

یک پاسخ ارائه کنید